• Thượng sĩ là con trai đầu lòng của Khâm minh từ thiện thái vương (1) và anh cả của Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng thái hậu (2). Khi Thái vương mất, Hoàng đế Trần Thái Tông cảm nghĩa phong cho Thượng sĩ tước Hưng ninh vương.

Bà n lợi ích của pháp tu lạy phật mÃƒÆ thõng vç º Bệnh khoái dùng thuốc ngo mình voi Bá n ç Š hạnh phúc của đời người xin quẻ Cơm Chùa Bà Thao thuyet nhan qua Y tế cho Hội nghị Sakyadhita lần thứ tinh ban chan that la Sử lễ houn jiyu kennett Ám ảnh minh dao chinh la tam dao Thử vì sao phật giáo được bầu chọn là tai Lời phật dạy Phố tháng 8 quảng ngữ của quốc sư tuệ trung ở nam hoà qua chùa thanh hà tình hằng Vui thay Phật ra đời chương 2 Huy Lòng biết ơn dùng nau thien vien truc lam yen tu sanh tam vo tru Đừng trách mùa đông LẠc Nhà Đồng Ngăn ngừa bệnh Gout bằng cách nào Quan ác khẩu làm tổn thương người khác hoa khai kien phat Phật hoàng Trần Nhân Tông viết về