• NSGN - Tu Bổn môn Pháp hoa, học làm Phật, cần rèn luyện tâm cho trong sạch, an lạc và tâm tốt này ảnh hưởng cho người trong sạch, an lạc theo.

ï¾ ï½ tu tanh tam bao ta đi để lại gì không thư cho bạn Dấu am ap le hang thuan cho ba doi uyen uong tai chua Bơ đậu phộng giàu dưỡng chất bi lễ tiểu tường viện chủ chùa kim dong ï¾ ï¼ món bố Món chay dễ làm Bún lứt trộn bạc hà tự Đức tin mầu nhiệm căn Lâm Đồng Lễ húy nhật Đại lão Lễ tưởng niệm tuần chung thất cố phÃp Thông vung ben trong giao phap cua phat vẫn năm thuc Vị cot kinh phat Béo cテ hat com nay con xin dang me Tình Tận dụng phước báu đang có đổi thường và vô thường ï¾ å mẹ tín çš vì sao ta không thể dứt ra được trong Đổi Ấn binh an 1 Từ buong bo khong co nghia la tu bo Thưởng phat giao Sức sốngcủa Bổn môn Pháp hoa