• Nói đến Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 là nói đường hướng tu thiền của tu viện Chân Không (1970-1986) ngày trước, hay của thiền viện Thường Chiếu hiện nay do chúng tôi (Thích Thanh Từ) chủ trương hướng dẫn. Chúng tôi không theo các tông phái chi nhánh Thiền tông Trung Hoa sau này, như tông Tào Ðộng, Lâm Tế, Qui Ngưỡng, Vân Môn, Pháp Nhãn. Chúng tôi chỉ kết hợp ba cái môc quan trọng trong dòng lịch sử truyền thừa Thiền tông từ Trung Hoa đến Việt Nam. Mốc thứ nhất là Nhị tổ Huệ Khả, mốc thứ hai là Lục tổ Huệ Năng, mốc thứ ba là Sơ tổ Trúc Lâm. Hòa hội chỗ thấy, chỗ ngộ và sự ứng dụng tu hành của ba vị Tổ này thành phương pháp tu thiền trong các Thiền viện chúng tôi.
  • Nói đến Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 là nói đường hướng tu thiền của tu viện Chân Không 1970 1986 ngày trước, hay của thiền viện Thường Chiếu hiện nay do chúng tôi Thích Thanh Từ chủ trương hướng dẫn Chúng tôi không theo các tông phái chi nhánh

5 thói quen nguy hiểm làm dạ dày 49 ngày hoa thuong thich nhut minh 1908 chương ii thời kỳ truyền bá và hội Ly chè đậu ngự dâng cúng Phật luân dang tieng thường Đường Thiền lối cũ thích Tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức 1897 con đường đi đến thành tựu chánh Đã Về một bức thủ bút chữ Nôm của Bồ nhân sự hà Các thực phẩm cho người bệnh thấp 5 im lặng là một loại trí tuệ Phiền não tăng vì lạm dụng mạng xã Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông wat triet ly cho ca hay hien phap lac tru o phuong tay bàn và sự chấm dứt luân hồi tỉnh giác để làm chủ khen chê vì sao ta không thể dứt ra được trong Thần diem tua tam linh giua quan dao truong sa ý nghĩa chắp tay trong nghi thức phật Tu tâm biết lắng nghe khi nhung nguoi tre len nui song dep voi thanh lời khuyênchuẩn bị cho phút lâm chung chiem nguong kiet tac chua buu long ï¾ ï¼ co nen tu tap trong hoan canh o tro chon dong tu hanh cho nen bat chuoc vi ta la chinh ta cuộc đời của đức phật là bài học va tu aryasimha Hấp thụ protein một cách hiệu quả tình yêu chỉ có một tham luận phật giáo hòa thượng khánh kho dau va niet những bước chân quá khổ chương iv chánh kiến và sự tự do xuc giới thứ 5 Sự dung hợp từ ba vị Tổ Huệ