• Nói y như trong kinh thì vạn hữu không gì là ngẫu nhiên Mỗi cọng rêu, ngọn cỏ hay từng con ong, cái kiến thảy đều do nhân duyên mà có Ai người học Phật đều ít nhiều biết qua chuyện đó Vậy mà có ai trong số này lại không một lần bất chợt đứng dưới hiên
  • Bài viết này để nói thêm một số ý trong Bát Nhã Tâm Kinh, cũng có thể xem như nối tiếp bài
  • Bát nhã là từ phiên âm từ chữ Prajñā và nó có nghĩa là Trí tuệ, quán sát, suy nghĩ phân biệt rõ ràng, thấy được sự biến hóa, hình thành căn bản của muôn loài, để đưa đến trí hiểu biết chân chánh và đúng đắn
  • Khi Bồ tát Quán Tự Tại hành sâu Bát nhã ba la mật đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách
  • Sắc thân, cảnh vật, cảm xúc, nhận thức, suy tư và phân biệt chỉ có trong một giai đoạn nào đó của hợp duyên qua lộ trình nhân quả sinh trụ dị diệt mà thôi nên gọi là không thực ngã, không thực tánh
  • Trí tuệ là sự tiếp thu tri thức của các ngành khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội, khoa học kinh doanh, khoa học chính trị, khoa học con người và khoa học tâm linh, Đồng thời là sự hấp thụ những trải nghiệm của đời sống, niềm hân hoan của thành công, nỗ

24 32 hoang nhan 602675 t l Tập phat duoc su Mẹo 28 Khoảng mạt pháp Chùa Xuân L廙 dia nguc phóng sinh phần 3 tinh tan an tâm xin dung phan xet doi qua lang kinh mau Khánh Hòa Lễ húy nhật lần thứ 23 việt trinh lọt top 300 ngôi sao ăn chay viet trinh lot top 300 ngoi sao an chay hap dan Tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức địa ngục Công hạnh phat trien nen kinh te thi truong tu goc nhin dao Steve hiến tặng tÃƒÆ di chung ta di chua de cau xin hay de tu hoc theo l bi va tri hanh huong mat phap tÃƒÆ la Tôi không ghét ai hết temple va dao phat Æ ng An tâm à Šchiếc Dưới bóng Từ bi uống noi Sử dụng các kinh thiền Nguyên thỉ làm Thức uống có đường làm trẻ dậy thì den chuong i nguon goc Sự nhà Sử Tâm kinh