• Tứ diệu đế là giáo lý căn bản của đạo Phật Có thể nói tất cả mọi nguồn giáo lý của đạo Phật đều được dựng lập trên giáo lý tứ diệu đế Đại thừa và tiểu thừa cũng đều triển khai tinh thần này
  • Tứ đế hay Tứ Diệu đế là cách dịch của người Hán từ nguyên gốc Phạn ngữ là Catuariyasacca, cũng có cách gọi khác là Tứ Chân đế, Tứ Thánh đế Tứ là số từ bốn Diệu là tuyệt vời, khéo, hay, diệu dụng, mầu nhiệm Đế là lời nói vững chãi, chắc thật, là chân ng
  • Tứ diệu đế, tiếng Pāli viết là, Cattāri Ariya Saccāni, Phạn ngữ,
  • Hãy lấy Từ Bi làm động lực cho cuộc sống, hãy dùng trí tuệ làm phương tiện thiện xảo, và ý chí vươn lên, tự vượt qua những yếu điểm của chính mình và của hoàn cảnh mà mình đã rơi vào chính là dũng

duy trì và trao truyền lời của đức học cách cúi đầu Thiền sư của năm tông phái Phật giáo rượu duy tri va trao truyen loi cua duc phat la viec phat bạo duy tuệ thị nghiệp duy tue thi nghiep duyên học cách duyên khởi và tính không được đồ chùa duyên khởi và vô ngã duyên nghiệp học duyên phận là gì cớ sao đã gặp rồi duyên tiền định phải làm gì khi đứng giữa hành chánh cõng duyên và nợ hạnh phúc và đổ vỡ hôm duyên và nợ trong phật giáo bản chất của cầu nguyện duyên xưa dịch duyen duyen khoi va tinh khong duoc do giai qua phuong họa duyen khoi va vo nga lÃ Æ duyen tien dinh bản giao hưởng cõi sơ tâm san duyen va no hanh phuc va do vo hom nay do dau hậu quả tất yếu của các hành động duyen va no trong phat giao e obermiller bảo em yeu hậu em còn trẻ bảy hoÃ Æ hầu em dot doi minh em lÃƒÆ ai bóng hỡi Tứ diệu đế