Lý Thái Tổ và chiến lược xây dựng hòa thượng thích đức nhuận 1897 phật giáo to ba hòa thượng thích bình minh 1924 hòa thượng thích hành trụ 1904 hòa thượng thích huệ hưng 1917 hòa thượng thích pháp tràng 1898 hòa thượng thích phước quang 1908 hòa thượng thích thế long 1909 hòa thượng thích thanh từ giảng giải hòa thượng thích thanh trí 1919 chúng cam nhan ve tinh do tong đại hòa thượng thích thiền phương hòa thượng thích thiền tâm 1925 hòa thượng thích thiện siêu hòa thượng thích trí chơn æ hòa thượng thích trí tịnh hòa thượng tuyên hóa 35 nam nhin lai mot chang duong hòn sỏi và lời nói hóa hóa giải những rắc rối trong quan hệ hóa giải xung đột vợ chồng qua những hôn nhân và đồng tính Hóa giải nghiệp hôn nhân và niềm tin tôn giáo phat tu khi quy y co nen xa bot mot vai gioi hơn hư không hương sen đất việt hương táo hướng nội và hướng ngoại mật vasumitra hạnh hạnh bố thí hà nh dạy thuyet phap do sinh cua duc phat chinh la thi hien van de duc tin trong dao phat chang lam ve nhan qua hạnh hoan hỷ nhã hạnh nguyện của phật a di đà hạnh nguyện lắng nghe hạnh phúc hạnh phúc được tạo dựng bằng những TT Huế Đại lễ tưởng niệm Thánh tổ