• Nói y như trong kinh thì vạn hữu không gì là ngẫu nhiên Mỗi cọng rêu, ngọn cỏ hay từng con ong, cái kiến thảy đều do nhân duyên mà có Ai người học Phật đều ít nhiều biết qua chuyện đó Vậy mà có ai trong số này lại không một lần bất chợt đứng dưới hiên
  • Bài viết này để nói thêm một số ý trong Bát Nhã Tâm Kinh, cũng có thể xem như nối tiếp bài
  • Bát nhã là từ phiên âm từ chữ Prajñā và nó có nghĩa là Trí tuệ, quán sát, suy nghĩ phân biệt rõ ràng, thấy được sự biến hóa, hình thành căn bản của muôn loài, để đưa đến trí hiểu biết chân chánh và đúng đắn
  • Khi Bồ tát Quán Tự Tại hành sâu Bát nhã ba la mật đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách
  • Sắc thân, cảnh vật, cảm xúc, nhận thức, suy tư và phân biệt chỉ có trong một giai đoạn nào đó của hợp duyên qua lộ trình nhân quả sinh trụ dị diệt mà thôi nên gọi là không thực ngã, không thực tánh
  • Trí tuệ là sự tiếp thu tri thức của các ngành khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội, khoa học kinh doanh, khoa học chính trị, khoa học con người và khoa học tâm linh, Đồng thời là sự hấp thụ những trải nghiệm của đời sống, niềm hân hoan của thành công, nỗ

Gặp gỡ Giáo sư người Mỹ gốc Việt thảnh cú Mật ong có tác dụng kháng khuẩn mạnh Thái độ tích cực giúp chúng ta sống Nguyện nhà Šuống bia rượu vừa phải có tốt cho chua yen lac nghĩ phật pháp là thuốc trị tâm bệnh cho Tổng luận năm Thủ uẩn Vitamin D giúp ngăn ngừa ung thư nguyên Vị đại sư sáng lập Tịnh Độ tông Bong Vấn Quảng ngữ của Hòa Thượng La Hánh Quế mà ŠMẹ với ngày tựu trường doc tát siddhartha 8 dieu de va kho cua kiep nguoi chieu vuot bon dieu chang the tranh Trưởng từng co hay khong mot tinh yeu chan that bất loi vao hanh bo tat cáo phat phap Thử benh 00 tieu su ton gia tich thien santideva Ai Bổ tu tap tu tam ba cau chuyen dang suy ngam ve triet ly song cua Mứt khế đậm vị xuân Những câu chuyện về loài hoa vạn thọ từ Ä Ä ng quét dọn tâm mình Vu Đừng trách mùa đông Khoa nghi sáu thời sám hối hãy sống cho hết mình vì cuộc đời này khi khoa hoc nhin thay duc phat Tam Kinh