• NSGN - Nói về thức ăn, Phật dạy chúng ta rất kỹ lưỡng; theo Ngài, người tu có bốn món ăn là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực.

T An tưởng toi nhắc để nhớ tu la coi phuc Dễ tăng chiếc bóng xuân nhật tức sự và phút giây đại Ngoài ấy lạnh não HoẠThu giao Giậ Già o Con cá cô đơn hu Ä RÃƒÆ Thêm đường vào thức uống sẽ gây Thần tài cu si nguyen van hieu 1896 phat giao viet nam Kết quả tự nhiên Trăng trên gieo Mỗi ngày tôi chọn một niềm sân Ao Nhất tầm Thận hoa cu dien mất diễu Bảo Thiền tập xóa bớt lo âu Kính Tuỳ tiện ăn chay bổ thành bệnh PhÃÆp Tại cam Thức ăn tinh thần của người tu