• GN - ĐạoPhật đơn giản mà rắc rối như một dòng sông. Trăm nguồn trộn chung về một nhánh; trăm dòng rồi cuối cùng cũng xuôi ra biểncả…
  • Đạo Phật đơn giản mà rắc rối như một dòng sông Trăm nguồn trộn chung về một nhánh trăm nhánh trộn chung về một dòng và trăm dòng rồi cuối cùng cũng trôi ra biển cả

cuối năm tứ diệu đế trong giáo lý đạo phật chùa đại giác thu hành Vua canh hoa sen mau xanh Vĩnh Phúc Tưởng niệm cố Đại lão họa chua Vu buông xã đi Du xuân dung bao gio coi thuong nguoi khac vi khong ai co dung mạo đẹp đến từ đâu sự màu nhiệm khi niệm phật Trò thương thầy nhiều lắm ba dieu can suy ngam trong cuoc song Kính áp tròng có gây nguy hiểm cho mắt Nhá vẻ bồ Chỉ miền trung quê con ơi An Sài Gòn đỏng đảnh PhÃÆp noi hòa thượng tịnh không Phúc QuẠhọc phật æ thiền Ăn chay làm giảm lượng phát thải vung hoÃƒÆ nho tu phan ung cua phat giao truoc cuoc tranh cu tong vÃÆ mỗi Đủ Nghi chùa cảnh huống chùa cảnh đẹp nguyên lý hòa bình trong phật giáo đại nhụy nguyên lập thiền Bông cải xanh giúp phòng ngừa ung thư sống Thiền giữa đường