• Thiền Minh Sát rất được nhiều người Tây phương tu tập. Trong quyển Realizing Change-Vipassana Meditation in Action (tạm dịch Sự Chuyển Hóa Chứng Thực – Thiền Minh Sát Trong Ứng Dụng) Ian Hetherington đã giới thiệu cho độc giả một vài điển hình của những người đã đến với thiền Minh Sát (Vipassana); những suy tư, quá trình tu tập của họ; thiền minh sát đã thay đổi cuộc đời họ như thế nào, những sự chuyển hoá nào họ đã chứng nghiệm được trong cuộc sống. Chúng tôi xin trích dịch để giới thiệu với bạn đọc. ** Jenni Parker, Chicago, USA
  • Thiền Minh Sát rất được nhiều người Tây phương tu tập Trong quyển Realizing Change Vipassana Meditation in Action tạm dịch Sự Chuyển Hóa Chứng Thực

hoai niem to su nhà y bến thời gian lich su va hoan canh tay tang chua vong cung con duong hoc phat va tu phat đức phật trong đời hanh phuc cua doi nguoi làm người phật tử chân chính chテケa duc phat ra doi vi li do nao Lễ húy kỵ Tổ sư khai sơn Thiên Thai トo cổ Tình Đức Phật đản sanh trong từng sát na co ai o doi mai dau ma gian voi hon Thuốc Tây Tạng có thể trị lành bệnh Vi thiền Có nên lo lắng khi thường xuyên thức tinh thuong va giai thoat hãy Và mua bao Những lá thư xuân lÃƒÆ m Giáo 9 dieu can nho trong cuoc song nay Góc trà xuân giữa lòng thành phố Tết nhớ Tết Tuá vị nữ tiến sỹ quy y cửa phật để vi nu tien sy quy y cua phat de kham chua mien phi Hỏi đáp truye Ướp trà với hoa mộc lời phật dạy về sự đoạn nhục thực hái lộc đầu năm coi chừng phải tội Chút lãng đãng Sài Gòn phat phap cho sinh vien hồi Tuân cũng goi y ve minh triet tam linh chuyện đức phật hóa độ đại tướng ý nghĩa của bốn chữ cửu huyền thất những bức tượng phật cao nhất thế Đường có giúp giảm stress Thiền minh sát trong ứng dụng