Tăng Thủ năng tá ³ van Tập tỉnh dao phat gió Câu nghiem Khổ Khói Vắng biet chất nghỉ vang Äón Trà ŠThưởng nguyen ly vo thuong trong triet hoc phat giao giå Chú Cần não đường TÃƒÆ VẠLời phật dạy tru tri theo di lac Màu nghe de roi thay doi tổ Hãy thương mẹ nhiều hơn LÃm tru vo vào trong huyễn mộng Tự thất phap mon niem phat trong kinh a di da Một tư liệu về cố gắng cải đạo Đồng Anh Hai Giáo bát Ăn chay Trái tim bất tử Kỳ 3 Vị pháp thiêu