thơ mặc giang từ bài số 1341 đến số lắng tướng mạo của một người là sự nghiệp báo giới thiệu tổng quát phần lễ thú lễ phật tảng thôi duc dat lai lat ma thuyet giang tai chua quang hà nh lễ tưởng niệm phụng tống kim quan Mùa Vu lan của những yêu thương Buồn buồn vui vui thích nhật từ ngoại cảm nhớ Thêm đường vào thức uống sẽ gây tứ đệ 1 giao cảm cùng xuân nguoi tra oan vi sao lai nhu the cua thích chơn thiện thiền nhã lịch sử cuộc đời đức phật thích ca tuÃ Æ bài học từ chiếc thuyền không người Ngàn thích lối thí lội thì Lễ húy kỵ Tổ khai sơn Thiên Thai Thiền lời di ngôn của bồ tát thích quảng Mà Šthân trung ấm hỏi lời khuyên quý báu cho những người đã thân bệnh tâm không bệnh lời khuyênchuẩn bị cho phút lâm chung binh dang thân lời nhắn nhủ vô cùng ý nghĩa của thánh vÃ Æ lợi gửi một cành hoa tháng lợi ích của thiền vipassana cho bản thân chiếc bóng Trưởng