• NSGN - Trong mùa Vu lan, chúng ta cúng dườngcầu nguyện cho người thân tái sanh vào cảnh giới an vui, cũng có nghĩa là chúngta cần chuẩn bị con đường trở về cõi thánh thiện của chính mình.

ï¾ dược sư hương Trò thương thầy nhiều lắm Chánh niệm có thể làm giảm sự thèm quê Năm nguyên tắc của sức khỏe tinh thần xÃ Æ Nỗi thời tránh xa thầy tà hinh bài kinh về nắm lá simsapa bui Làm gì để giảm ngáy khi ngủ tạm de tỉnh Mát lòng với cháo đậu ăn cùng cà tu tieu nhÃƒÆ ÃƒÆ b瓊o ăn chùa đồng đắc sứ Hai người mẹ của Đức Phật the tich duy Xin dung che ai het Trá Mùa giá trị của vô thường Lợi Chùa Cố Thạch Tự Tu viễn Tháºn thích ï¾ ï½ con người vĩ đại Cổ tinh khoi tu ai can ban cua nhan quyen Chợ Lý Tu hành trong mùa Vu lan