• GN - Chợt mình đã thấy đi đâu một mình, chợt mình đã nhói mông lung giữa đời, chợt mình khúc khích...

thích Chùa Thập Tháp Di Đà Cai nghiện thuốc lá cổ Ly tán giữa vàng son tÃƒÆ đẻ ChÃ Æ thiên thủ thiên nhãn 7 thủ phạm gây ho tue giac vo thuong niệm phật đem lại lợi ích gì bồ tát đạo hay tám tiết thơ giúp tập Hoáº Ä mùa lê ki ma quang æ ni sinh việt nam đạt thủ khoa tốt hôn cung Bắt phước phải do chính mình tạo nên chứ chua linh son an giang tột cùng của phật pháp là an lạc Hồn 8 Ngàn năm giọt nước có buồn không Làm chay dòng khoa cuối Để rau luộc luôn xanh Chữ khuyen Suối ç bất tùy phân biệt cư trần lạc đạo åº nguyên lý vô thường trong triết học ï¾ ï¼ M Đồng ham muốn và sự mưu cầu bình an phật Về nghe tháng Ba