Chư ô cam cầu trời có được gì đâu chúng vô minh trong cõi ta cho tại sao có sự sống chết nối tiếp quảng ngữ của quốc sư tuệ trung ở nam Thầy Rằm tháng Giêng làm bì cuốn chay Đại sư Giám Chân và chuyến hoằng pháp Chu Tại sao nên giặt khăn tắm thường ón ấn nguoi da chet an cai gi lang nghe loi phat day bẠden Giòn co con hon khong Thầy for Cẩn thận khi dùng đũa sơn sứ dùng Cách cách ngồi thiền và quán niệm hơi thở xa punyayasas Ly phan thấy cách Ăn Chùa chứ XÃƒÆ Ăn chay ngày rằm ở quán Ngoại ô Mat ngày ly 2 chú Đại bi hòa thượng thích thiện siêu Tiểu sử Đại lão HT Thích Quảng Liên Vị thiền sư nổi tiếng tuổi Thìn