• Trong văn học Pali, chúng ta thấy đề cập đến nhiều phụ nữ lỗi lạc. Có nhiều vị Tỳ kheo Ni tu tập và thuyết pháp xuất sắc, và cũng có nhiều nữ cư sĩ thực hành giáo pháp khi đang sống đời sống gia đình. Visakha, thường được gọi là mẹ của Migara (Migaramata hay Lộc Mẫu), là một trong những nữ cư sĩ lỗi lạc nhất.

goi hon muc dich cua cuoc doi la gi muoi ba nam gap lai co muoi bon dieu day cua phat ấn ngọn muoi dieu tam niem muoi dieu tao ra cong duc va phuoc duc muoi hanh nguyen lon cua bo tat pho hien Tháng tư một sắc mai hồng Phỏng muoi nghiep lanh chùa thiên phước Tâm sự mùa xuân n bieu bon vien ngoc quy chet nguoi Trà Šnày các bạn trẻ xuất gia Hương Xuân dung tiec chi mot nu cuoi nét văn hóa của người việt nên nên niệm a di đà hay a mi đà 05 chuong 5 chanh niem 15 nói xấu người khác những hậu quả và năm mới phi năm mới bàn về việc chuyển đổi vận nơi phan ung cua phat giao truoc cuoc tranh cu tong Bài thuốc chữa ho cảm cho người lớn tứ đế hỡi Giúp con vượt qua khủng hoảng tinh thần gieo trồng thiện duyên dat doi nương nước ThÃ Æ ho nằm mộng không niệm phật được nỗ lực thực tập pháp phật nỗi nhớ khắc khoải của người tha chuong trong bat nha va y nghia cua no nội nữ cảnh sát với con đường học phật Lá thư chưa dám gửi mẹ yêu nam Visakha mẹ của Migara