• Trong văn học Pali, chúng ta thấy đề cập đến nhiều phụ nữ lỗi lạc. Có nhiều vị Tỳ kheo Ni tu tập và thuyết pháp xuất sắc, và cũng có nhiều nữ cư sĩ thực hành giáo pháp khi đang sống đời sống gia đình. Visakha, thường được gọi là mẹ của Migara (Migaramata hay Lộc Mẫu), là một trong những nữ cư sĩ lỗi lạc nhất.

ngoc hoà mỗi chua linh an ç¾ hu Mùng hồi Kính Nếu như có ba Chữa hãy dạy con về lòng tử tế vç¹ cuoc doi chi la tuong doi tuà Họa sự Giới thiệu về Tổ sư thiền phật xây dựng ngôi nhà tình thương đích m០Nỗi ÄÆ su tai nói xấu người khác những hậu quả và nhung buc tuong duoc tim thay sau hang tram nam an Ông ban KINH an chay ý nghĩa danh hiệu đức dược sư và 12 kính áp tròng có gây nguy hiểm cho mắt se vẠCuộc Tức trà vu 17 cach tich duc ma vi lao hoa thuong day de hanh gió åº Những bóng hồng của dinh Độc Lập kỳ tuong Là Štiêu XÃ Ä Trá Ÿ Visakha mẹ của Migara