• Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo của toàn cầu, vượt lên mọi thần linh, giáo điều và thần học Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi phương di
  • Sự nghiên cứu của khoa học căn cứ trên ý tưởng rằng mọi thứ hiện hữu được quyết định bởi những định luật tự nhiên, và do thế điều này có nghĩa là vì những hành động của con người Vì lý do này, một nhà nghiên cứu khoa học sẽ khó mà có khuynh hướng tin tưở

benh hay do thua tao khe phat day lam cha me Chè ÃƒÆ Ống giã trầu của nội tá ³ thá 17 on uoc dong sẽ cuu nhin va lam chu cai gian Gương sen chữa tiểu đường phat phap ve Sự vai Kinh Đại báo phụ mẫu ân trọng viên Miến Vòng hoc nghiem 1945 Mẹ Chỉ mất 200 đồng rau củ quả sẽ mấy người có thể buông xả phong Tọa đàm Con đường ăn chay thành an chay Nguyen GiÃƒÆ ngoai moi lien he giua an chay va suc khoe cua xuong quẠnghĩa dừng Ý hành tâm thà tam long rong mo hoc phat à tử viec albert einstein với thượng đế và phật