• Bất nhị là không hai Thế nào là không hai Không hai là không lạc vào hai cực đối đãi của một vấn đề Bản chất sự vật là Thái cực nội bao âm và dương trong nó, trong âm có dương, trong dương có âm

võ ben giÃÆ lối vÃÆ thien tinh khong hai gia vipassana ai dang dan ta di lang thang tra viên Táo tướng 2016 chú tiểu 3 Dăm le Dâu dat Hoàng hien tang tien hài Giữ trước khi ly hôn bạn nên đọc bài viết nhan duyen vo chong toi hàng can hái ve to lý buon si qua Hòa bat TÃÆ day Tức giận là kẻ thù của sức bÃƒÆ o thẩm bo quÃ Æ tot Như đúng bất nhị niềm vui không nguyên nhân