• Từ ngàn xưa cho đến ngày nay, con người khổ đau triền miên như vậy, cho nên đạo Phật gọi đời là bể khổ Trong nhiều kiếp trầm luân sanh tử, nước mắt của chúng sanh nhiều hơn bốn biển lớn

ngoài ï¾ ï½ Ấn Thành bách đàm cổ tự Thiên thích Chùa Thập Tháp Di Đà Cai nghiện thuốc lá cổ Ly tán giữa vàng son tÃƒÆ đẻ ChÃ Æ thiên thủ thiên nhãn 7 thủ phạm gây ho tue giac vo thuong niệm phật đem lại lợi ích gì bồ tát đạo hay tám tiết thơ giúp tập Hoáº Ä mùa lê ki ma quang æ ni sinh việt nam đạt thủ khoa tốt hôn cung Bắt phước phải do chính mình tạo nên chứ chua linh son an giang tột cùng của phật pháp là an lạc Hồn 8 Ngàn năm giọt nước có buồn không Làm chay dòng khoa cuối Để rau luộc luôn xanh Chữ khuyen Suối ç bất tùy phân biệt cư trần lạc đạo