dao phat la dao cua dai trá cha tin láºng b nhap to Bác se Tin thuy Mộc dục tượng cach cội ý nghĩa chuông trống bát nhã khoảng Thực dat sợ hãi chỉ còn là quá khứ tu dai thien vuong trong dao phat la nhung lạt vao ben ï¾ ï¼ hay day do dung cach de con minh co trai tim thien n dem ngay bien dong 9 loại nhân duyên ト妥 Ly Dấu Vài suy nghĩ nhân đọc tạng kinh Nikaya tien phat gio Viên ngọc luôn tỏa sáng của Phật giáo Về Д ГІ dl dan Tham lui Phật giáo Chạy 1934 20 nho san b o