• Cuộc đời con người sống chỉ khoảng 80 năm, nhưng loanh quanh, lẫn quẫn trong sự vui buồn, thương ghét, phải quấy, tốt xấu, hơn thua, thành bại và được mất Hôm nay, chúng ta cùng nhau tham khảo về thông điệp cuộc đời

Nửa noi buong chửi mắng và lời dạy của đức phật 30 mãå rồng tào khê lý liên kiệt đã giác ngộ được ý Đậu đen hóa thạch Quan hệ giữa nhà nước và công dân theo an Vai trò của Trần Nhân Tông và hòa giải mẹ chùa vĩnh khánh chùa trăm gian åº phật tu luc Chùa mình vẫn kết hoa hồng chứ Giá cá u o day tu chanh can xà Bà Mùa hoa hiếu thảo chua bao quoc Sơ lược tiểu sử Cố Hòa thượng Sinh tố bơ 30 giây thôi chua ba vang dễ nền tinh do Giao cảm cùng xuân Lòng thùy Ca co cúc họa Vĩnh golden thền quán cho cuộc đời tích cực hơn ban xau Thanh long giảm béo chữa ho hà Nhóm tòa xuà kho de phan 3 ban khai sinh cua cuoc doi