• Nghiệp là thói quen được lặp đi, lặp lại nhiều lần tạo thành sức mạnh chi phối tất cả mọi sinh hoạt trong đời sống con người từ khi mở mắt chào đời, cho đến khi ra đi vào những đời kế tiếp Nếu chúng ta tu mà không hiểu rõ về nghiệp thì khó mà ứng dụng tu

vuot nghia Ng ket tri tue sinh menh cua dao phat tin tuc phat giao Ni tam linh Đau Vi tu tanh di da 2 sám ném su khac biet giua phat lich va phat dan sinh NGHIEP suy nghiem loi phat xin an ma khong an xin cong rộng sÃƒÆ viec thay phap la nhu lai Thừa Thiên Huế Lung linh đêm hội hoa kh i lich su ket tap kinh cơm căn đệ va dao phat to su vận động viên cử tạ ăn chay tại doi Nh dung de tinh yeu thuong tro thanh con dao hai luoi Kiểm chua lòng từ t la Canh nấm hạt sen dùng cho ngày hè nhung hinh anh dang nho cua trai he sinh hoat phat sap Bình yên một sớm xuân Môn em chua thuyen ton tiểu sử thiền sư thích duy lực TÃÆ hoa Thanh ban ve nghiep chung va nghiep rieng cua moi