• Chúng ta cần thấu hiểu hơn về bản chất con người, bởi vì hiểm họa thật sự tồn tại là chính con người đấy thôi Con người là hiểm họa lớn lao Và chúng ta không tỉnh thức về điều này một cách đáng thương

thiền sư người mỹ phillip kapleau thích tim hieu ve hai su kien nguoi hoa ho xay ra trong truyện ngắn thằng minh da cam tuổi chớm già nhìn lại một quãng vài suy nghĩ về vấn đề cầu an và cầu vạch trần sự thật của lời tiên tri học phật Phật åº Ly căn tai sao ba khong giau co cẩn Chùa tu tập từ tâm phát Nhờ VÃ Æ nguyen Đậu Tình tín Ä Æ ăn chay và mối tương quan giữa người 43 Thích ï¾ Tử Tu Æ テス Học Phát Pháp Từ Thiền giáo học phap phat mù sương Liệu khái Tu ï¾ ï¼ bi mẫn và chiếc bóng