• Người nào mà hành động lầm chấp rằng đây là con của tôi và đây là tài sản của tôi, thì còn chấp thủ trên cái thân tứ đại do duyên hợp này, trên cái thân do nghiệp lực nhân quả này, trên cái thân danh sắc do ngũ uẩn duyên hợp này

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần houn bồ tát Vitamin C có giúp ngăn ngừa bệnh cảm ç¾ Vận động thể chất tốt cho tim công hạnh của trưởng lão hòa thượng đừng học thói trọc phú để ăn thú Tuổi thọ của thế giới ngày càng Cà chua Bắt bệnh theo thời tiết thoi Họa Ä á Giảm bóng mát tâm hồn đừng ích kỷ que xa punyayasas tha long theo 3 Tiêu Những điều có thể chưa biết về cây Ngày ăn chay được ưu đãi 50 giá phai lam gi khi cam thay co don va khong con diem biệt Nắng ơi xin đừng cháy trên vai mẹ gầy Nhá Tăng gian thiç trạng Codeine có thể gây nguy hại cho trẻ Sự giác ngộ của đời tôi Chapter of my tap Nhờ chuong độ Tiểu đường làm suy giảm khả các loại đậu không phải là thực chủng thời pháp thuyết giảng cho một cụ già chùa châu quang Mát lành màu xanh bánh da lợn chua chuc thanh dang sau cau chuyen vi dai gia ngay nao cung an 16 nen tang chùm ảnh lễ nhập quan cố ht thích bước than chua cau nhat ban cái gì là của tôi