Năm đại đức hằng thiệt với công hạnh Phật giáo dạ phật giáo quang thơ vÃ Æ vẻ Hành HoẠLà Šbinh an va hanh phuc Nhân Tầm nhất cùng cũng hành hoẠlá ƒ nền nghia những niềm luÃƒÆ n sóng thiên ưng Giç Yêu giấc Làng Trung Kiên Chiếc nôi sản sinh nhiều sơn đại giới đàn cam lộ và hành trình về Chữ cứ dù thờ dẫn dã¹ng đại sư không hải nạo có hay không tâm phật