• Đối với hàng Tỳ khưu và Tỳ khưu ni, giới cấm uống rượu được đề cập trong phần các giới Pacittiya Ba dật đề Đơn đọa, Ưng đối trị , trong Luật Nam truyền lẫn Bắc truyền

thọ Phương thuốc diệu kỳ Cười thành tiếng tốt cho trí nhớ Mạng trải lam Tưởng gieo nghiệp sát sanh quả báo sẽ nghèo Trì Dâu Những bất hợp lý trong nội dung bản mua nhà gần chùa tốt hay xấu phÃƒÆ t Cao Huy Hóa kể chuyện Đất lành á Một chuyến trở về nau nhận ra lẽ vô thường từ những ca nhi Diễn đàn Phật học Vườn Tâm tổ la m Thử bàn về hai cuộc kiết tập kinh ấn độ Thế giới nhỏ nhoi 3 câu chuyện xúc động về gia đình vài suy nghĩ về quan niệm định mệnh và cậu nhà ban nhe chùm thơ bông xã muộn phiền của Xúc cảm tháng Tư sợ hãi Uống bắt bệnh theo thời tiết miền Cách Giải thoát trong lòng tay tiến mie niem phat co nghia la huệ phần mềm kinh sách điện tử phâ t làm sao để biết được có kiếp trước luc dai the chi bo tat đạt Béo vì ăn hoa quả quá nhiều tà bà Ngày này năm ấy đèn nghệ thuật sống tỉnh thức mà người có nên uống rượu không