• Phước đức hình thành và tăng trưởng nhanh nhất khi chúng ta biết siêng năng làm các điều lành Một người khi phát nguyện làm các điều lành thì đồng nghĩa với không làm các điều ác
  • Mahamangala Sutta thuộc Sutta Nipata II, Tiểu Bộ Kinh I, Thiền sư Thích Nhất Hạnh dịch là kinh Phước Đức, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch là kinh Ðiềm Lành Lớn kinh Ðại Hạnh Phúc ,

an nhien giua vung xung dot Vị Bồ tát mang dép ngược Chợ Cóc Tung gởi buoc thu nam nang luc cua bi man Nhặt vàng phai Tiểu sử Hòa thượng Thích Từ Vân 1866 Phật Bà hãy cứu con Lưu thổ que Tứ Thương Trăng rằm nhớ Cuội bản Hớn thượng Trá Bài thuốc đông y trị sởi cậu bé mù và câu chuyện về biết ơn Sự Bất em là ai Bình Đón thơm tan nói thân cận người trí là pháp hành tạo khói chua keo tot Văn hóa uống trà Nét đẹp truyền o binh an từ đau khổ đến chấm dứt đau khổ công năng và oai lực của thần chú đại Giỗ Thở Sống là cho Vị chay nhớ mãi Ngày sắp Tết in bánh phục linh huệ có hay không số mệnh của mỗi người phi gioi thieu buc thu tam huyet cua su co phap hy Thần cầu an theo tinh thần kinh phước đức