• Một niềm tin chân chính phải đi theo với một lý trí xét đoán, hiểu rồi mới tin thì lòng tin ấy mới là chánh tín Chúng ta đến với đạo Phật, tin Phật mà không hiểu Phật tức là phỉ báng Phật, và vô tình làm lu mờ chánh pháp Phật đà

m០Lý cuong ngồi hoai Có duc Vu lan Giảm cân Khó chứ không phải không thể Cho má ngày bông hồng cài áo Tổ chức húy nhật lần thứ 15 cố Tình Lòng Trang nghiêm tưởng niệm Tổ sư Minh Hải Giận Mẹ Thương món khóm mít trộn chay của vợ co o ht Ăn Gió Nam cách vì sao người nữ thường bị suyễn hơn 12 cau hoi lon ve cuoc doi moi nguoi già trò việt Món ăn giúp ngon giấc phÃp lÃƒÆ xà đèn giai hinh hoang lá i Tái phat đò họa sử cồn sao Tôi lược ý đốt đèn cúng phật trong nghi ấm mà cẫm nang vào đời cho người cư sĩ tại