• Trong những hoàn cảnh đặc biệt, như gia đình có người ốm, người chết, hay phải đối phó với những khó khăn đặc biệt, thì việc tiến hành một số nghi thức, làm một số Phật sự để đạt được những mục đích như được phúc, tránh họa v v
  • Trong Phật giáo, các từ ngữ cầu nguyện, cầu xin hay ước nguyện được hiểu đồng nghĩa với thuật ngữ pràrthanà Sanskrit hay patthanà Pali Pràrthanà bắt nguồn từ gốc pra arth có nghĩa là ước nguyện, ước muốn, mong cầu, cầu xin
  • Trong Phật giáo, các từ ngữ cầu nguyện, cầu xin hay ước nguyện được hiểu đồng nghĩa với thuật ngữ pràrthanà Sanskrit hay patthanà Pali Pràrthanà bắt nguồn từ gốc pra arth có nghĩa là ước nguyện, ước muốn, mong cầu, cầu xin

Tức Thừa Thiên Huế Đại lão Hòa thượng Nghệ sĩ kể chuyện ăn chay bach on ke lăn Đừng mô phật mọi lúc trai niêm điện chơn thõng Nguyen Hạt quinoa Thực phẩm người ăn chay Scan não có thể giúp dự báo nguy ón đức ap Cổ Làm Nam QuẠTh០VÃƒÆ chùa con dục duc hạnh hoÃ Æ hong lÃ Æ lê nhật thượng thử Để tránh nguy cơ con bị tự kỷ Mông sơn thí thực ç thiền tỉnh 5 điều cần biết về hiến tặng phật giáo phat giao lơ i vài suy nghĩ nhân đọc tạng kinh nikaya ç Š phật cau an va cau sieu