• Đức Phật thường dạy các đệ tử rằng, tài sản của cải là của chung năm nhà vua quan sung công hoặc chiếm đoạt, nạn nước trôi, lửa cháy, trộm cướp, vợ con phá tán Tài sản của cải không là của riêng ai, nay trong tay người này, mai về tay kẻ khác Đức Phật

Phật giáo vẻ van Một thương đèn Làm Lòng Người cồn giẠphần tre Những biện pháp đơn giản ngừa cảm Ä Ã³n Giấc LÃ Æ thõng Tịnh quan điểm vô vi của lão tử và vô vi Tiêu Tinh chuyện dục mù mạng nhất nha nhat thờ cẩm thạch ngôi chùa của sự tráng lệ vãng thế nào gọi là nhìn sâu thi Hoạ Sức bổ hoc phat phận Đậu nành chống được hai bệnh ung thư Bí quyết nấu chè đỗ đen thật nhừ Trăng tây Nhớ mưa voi Nhẫn xà Đa dạng sắc màu ẩm thực chay chúng ta đều là khách trọ