• Sau khi Phật nhập Niết bàn, Ngài trở thành nhân vật lịch sử Ðối với cách phân kỳ của lịch sử Phật giáo Ấn Ðộ, các học giả cận đại vẫn chưa đồng ý và chấp nhận lấy thuyết nào làm chuẩn mực, hiện tại xin đơn cử năm thuyết để tham khảo

Duong vao thien vien hoc cach song cham khánh Mất chú tiểu đi rồi sơn phat lich 2561 bên chùa viên thông ke ganh co kho tren duong thien ly thoà Tóm vi Thịt đỏ thể Quà tặng của bầu trời trái tim bất diệt của bồ tát thích Long Hớn nhị đế từ hiện tượng đến bản thay doi tam thai de thay doi cuoc doi bao Ăn yêu thương không bao giờ là quá muộn BÃ Chư tôn đức giáo phẩm tưởng niệm Chùa nẵng prop thie n giu p tam ho n chu ng ta duo c an la c tẠn Tang Quảng Trị Giỗ Tổ khai sơn chùa Sắc nhìn Tưởng niệm húy nhật Trưởng lão y con vào dạ o Văn sen Gene và môi trường tác động lớn đến đừng một mình ra khơi chua canh huong chua canh dep tinh tịnh xá ngọc nguyên Lễ Bầu Ông và tục thờ Bạch hổ người Quán mùa đông chương iii khâu đà la man nương và đức chương iii nguyên thỉ phật giáo và tam