• Dù cho bất cứ trường hợp nào, có bố thí thì vẫn hơn không Nếu cho rằng Vì hoàn cảnh chung mà việc làm ăn của mình có dính dáng đến tham sân si phiền não rồi không bố thí, đó là quan niệm sai lầm Vì tâm mình chưa thanh tịnh và hoan hỷ rồi không bố thí,

công huong thuơng lặc mẠsống trong tỉnh thức ta ky phổ Đi chùa lễ Phật Như bầy thiên nga trong bầu trời màu nghin ran Dưa muối cám làm dễ ăn ngon 5 nguyên nhân gây tử vong ở trẻ Quán tâm không sinh không diệt Tự Thầy tôi đời Giáo the Lễ vu lan Tầm thay QuẠphật vung chua thanh an đối chuyển hóa tham sân si nguyễn nhụy nguyên lập thiền vÃƒÆ quÃƒÆ thú hành giả đi về đâu Đất lo trinh thanh dao cua bo hòa thượng thích thanh trí 1919 tinh Lá Ÿ don Thõng tim phat tuc giả co con hon khong