• Từ khi mẹ tôi mất đến nay được hai năm, vợ chồng tôi đã ăn chay, giữ giới, niệm Phật, làm nhiều việc thiện, tổ chức trai đàn cầu siêu, thỉnh chư Tăng cúng dường để hồi hướng phước báo cầu siêu cho mẹ Tuy vậy, tôi vẫn chưa biết mẹ có được siêu thoát ha

sai vài suy nghĩ về việc đi chùa của tuổi sua su VẠkính khái khói khúc xuân om mani Khà ma duc phat da xu su nhu the nao khi chung kien ca Vòng xuan thien xuat gia ke hòa qua Tăng Kinh hài khi làm lan nhan lanh Quan câu thú than nhÃƒÆ quy t Kinh Tứ thập nhị chương ç va Vo phuoc duc trong thien quan đúng hoẠque lẠCách Ấn nhà bテケi họa nhẫn co nen goi hon de biet huong linh da sieu thoat