æ Ăn nho đừng bỏ vỏ ç ï¾ n u ï¾ å Lần về dấu vết của ngài Đường ï¾ ï¼ ï¾ ï½ ï¾ ï½½ ï¾ï½ テス ý nghĩa của bố thí và từ thiện hàm nguyệt sơn hamwolsan ý nghĩa chữ Ăn chay Đại đâu cần ganh đua cao thấp đến rồi qua đứa đức phật dạy về bảy hạng vợ ở di tim net dep van hoa ung xu д гі пѕѓ diệt ト妥 đức phật và sự đóng góp của ngài cho 01 loi gioi thieu cua duc dalai nhung buoc chan qua kho 07 giac ngo la gi 1 muoi hai nhan duyen 10 nghiệp lành mang lại phước đức Tu 42 49 Tiếng chim mầu nhiệm 5 7 k Gi 8 thứ mà tiền không thể mua được 9 9 loại nhân duyên duc do va tai nang trong hanh nguyen hoang chin Bắt Phật coi nguon cua nhung kho dau