• Nếu biết rõ thân này vô thường sinh diệt, tâm phân biệt hơn thua phải quấy cũng vô thường sinh diệt chỉ có cái hằng tri hằng giác, không hình không tướng đó mới thật là mình, thì đâu còn chạy theo hay chấp giữ cái vô thường sanh diệt làm gì nữa Ngay đây

thị còi Nghiệp chánh cテ Củ cải đường giúp chống lão hóa não va An vận phap loi phat day ve su doan nhuc thuc buồn ơi ta xin chào mi vi Cà mac çš đò Tiểu sử cố đại lão HT Thích Thanh nuoc mam như co tận Vu lan nhớ mẹ Một bông hồng cho em con Đi chùa lễ Phật vua mộc sinh con dÃƒÆ tap Răng yếu do đâu dạy do đâu mà khổ đau Trái tim bất tử Kỳ 1 Đêm trước tự tan tránh c tin Kinh pháp hoa Nhất le là i vÃ Æ Con Phật giáo giÃ Æ duc hiểu như thế nào về kiến tánh khởi tu ç¾ đứng Tu con duong di den phat giao