• Dù cho bất cứ trường hợp nào, có bố thí thì vẫn hơn không Nếu cho rằng Vì hoàn cảnh chung mà việc làm ăn của mình có dính dáng đến tham sân si phiền não rồi không bố thí, đó là quan niệm sai lầm Vì tâm mình chưa thanh tịnh và hoan hỷ rồi không bố thí,

Tập thể hình mang lại những lợi ích Kinh duoc su đạo Lễ tưởng niệm Thánh tử đạo Thích Tiểu đường làm suy giảm khả năng tư Ä Ã ngôi nhà hoa nắng Chè kê xứ Huế và tháng 5 kính mà ŠKhà thoà t Lễ hội Quán Thế Âm Quê nhà của tôi cuộc sống Húy phan mẠChua dự Lạng Sơn 9000 người dự ẩm thực chay dùng nhà phật pr bản thân việc thiện vach Phật giáo Ba tôi và thiền khán thoại đầu gá i nguyên Chạm Giảm cân dù ít vẫn tốt cho sức khỏe tâm bố thí của cho không bằng cách cho ho chương pham Đồng Tháp Đại thọ bách tuế một tiến Công hạnh Đức dem mạ gặt yêu thương DẠle Hiến chủng nhân tướng Niệm Phật não nhung thu thach cua tang gia trong the ky xxi Gi cần cong duc bo thi