• Chỉ bắt đầu từ giờ phút nhất tâm thọ trì ba pháp quy y trước điện Phật, do các vị tu hành thanh tịnh truyền thọ mới chính thức là một Phật tử, hay nói đúng hơn, một Ưu Bà Tắc hoặc một Ưu Bà Di
  • Chỉ bắt đầu từ giờ phút nhất tâm thọ trì ba pháp quy y trước điện Phật, do các vị tu hành thanh tịnh truyền thọ mới chính thức là một Phật tử, hay nói đúng hơn, một Ưu Bà Tắc hoặc một Ưu Bà Di

Lễ húy nhật lần thứ 35 của cố BÃ Æ BÃƒÆ phat phap Nghĩ Ä em thich phải chăng đạo nào cũng tốt bai hoc tu bong hoa hong kieu hanh Những mẹo vặt để nấu khoai tây ngon Sơ lược tiểu sư Tổ Huệ Đăng Vipassana Bà bÃ Æ Pháp bÃƒÆ ba g i Về tỏa sáng quà Kinh dia tang Vạt cuoc doi la vo thuong hiếu Quan niệm về Tịnh độ TÃƒÆ Tu lễ Thiên con đường sanh tử và con đường bất lÃƒÆ m Pháp Phật nghi lễ phật giáo Trái tim bất tử Kỳ cuối Bí mật trái than thuong chiec ao mau lam tăng nghich duyen va tinh huong xuat gia Tiền NẠgiÃ Æ phật a di đà Chiên khoai giòn tan tiến Tiền de thanh mot phat tu