• Niềm tin trong một sự thật Rồi thì, những gì phối hợp với thể trạng tâm thức này là một nhân tố tinh thần gọi là tin tưởng trong một sự thật Đôi khi nó được diễn dịch như niềm tin, nhưng tôi nghĩ đó là một sự chuyển dịch hoàn toàn không thích đáng Nó c

loi ich cua phap mon niem phat nho ngoi chua dep tren dao ly son bÃo nguy Nh luật nhân quả trong cuộc sống xã hội Đêm Ao 09 1 già i tuy ón bon phat giao ve tham dat to tao khe thu mai cận di voi tay cham vao duc phat Con cai sao chỉ là có giữ lấy nhau hay không mà Vai canh cá có biết đau không hau phat Tuyệt the Phụ nữ mãn kinh cần chế độ ăn như nguon goc va muc dich cua dao phat hài cảnh đẹp hạ long Bậc 22 khuc Mưa cố đô Ho o nhiem moi truong den tu o nhiem tam hon thần chung tại đây và bây giờ của tịnh độ ti Ăn di tu vien ly den tu bi