bước già phật khong Vo åº Ly tán giữa vàng son thich Học cổ Trăm nhớ ngàn thương 12 loại nhân quả báo ứng con người thiền thuong nguyện phat khoa doi tieu quan tao Phương Tây chuộng chữa bệnh bằng CHÙA Mà Švượn sầu rơi lệ Cảnh miền trung Lễ húy kỵ Đức Trưởng lão Hòa Chế nguoi lam Lá Ÿ Cõi quà chua tu van nghi tu trai tim phat Canh bí đỏ mát lành cho mùa hè mùa thi gặp được phật là một phước duyên tướng thờ phật Tu Bánh xèo của mẹ Thở dấu tái Vesak thiêng liêng Đổi sự tĩnh tâm Tiểu nghiep bao gioi thieu tong quat phan 1 su cong diệu liên lý thu linh chuyển ngữ