• Ta không biết ta đích thực là ai Khi có ai xin ta cái hình, ta cố tìm một cái hình nào hồi ta còn trẻ và đẹp để đưa cho người đó và nói Đây là tôi Những cái hình xấu hơn hoặc già hơn thì ta cho rằng không phải ta

mình thật là khổ còn sao mọi người hấp tieu nhập hạ khánh an Mẹ Buồn buồn vui vui Nằm Mẹ về chốn bình an kì tích luôn được tạo ra bởi những Mẹ với ngày tựu trường Lặng đinh テス Mẹo ngũ Mẹo nhỏ giúp lưu thông máu ngã Ä Ã³n Mệt Thanh Hóa Tưởng niệm Phật hoàng và Mối quan hệ tình bạn theo tinh thần kinh hà u nhà văn leo tolstoy và đạo phật Giáo làm sao gặp phật nẻo thoát Mối khoi chúng ta đã vay mượn những gì từ Thầy thuơng çŠ cho và nhận để được kết nối những tuong mao do tam sinh mất vai chůa vạch trần sự thật của lời tiên tri voi bố thí chiếc bình nứt và những điều kỳ phước Khắc các món chay với bắp Tháng Giêng nhớ mẹ Cho thiền não Hơi tâm em lÃƒÆ ai