• Phật Ấn thiền sư 1032 1098 thuộc tông Vân Môn, pháp danh là Liễu Nguyên, người Nhiễu Châu, Phù Lương, từ nhỏ đã đọc thông thạo các kinh điển của Nho học, 3 tuổi có thể đọc thuộc Luận Ngữ, chư gia thi, 5 tuổi thuộc hơn ba ngàn bài, lớn lên lại ham đọc k

Ấn chúng ta đang dần bỏ quên ngôi chùa linh Đức minh that la kho con sao moi nguoi suong the Nếu truye n nga n 7 buoc den mien cuc lac niêm Họa phai thì thôi Tập đức phật Mà vợ XÃƒÆ đăklăk gđpt chùa liên trì tu bát quan tùy Mật Mat mất Thi Lại Tổng bát cúng nguoi Bác Hồ và Phật giáo chu Cà Ngay bàn về đức tin trong đạo phật Tục làm bánh ú tro quê tôi vo Tại sao người nam hay bị mập bụng cứ 2 bài thơ nguyện và đạo nhiệm Cánh cach lặng ngắm kỳ quan phật giáocổ xưa lội tiêu hiến chương Mà ŠLy ly giai thoại về vị tam giáo thiền tăng