• Giáo lý Duyên khởi Cái này sinh, nên cái kia sinh, cái này diệt nên cái kia diệt là nguyên tắc chung giải thích về sự hình thành hay hủy diệt của các pháp
  • Ý nghĩa tôn giáo của giáo lý Duyên khởi nhấn mạnh giáo lý về học thuyết của nghiệp karma giải thích căn bản của sự đau khổ trong sự tồn tại của con người và thế giới

Trí Quang tự truyện phác thảo về tạm Xét nghiệm máu giúp dự đoán có những thất bại không là thất bại ÃƒÆ thuc hanh hanh khong dinh mac khổ vui qua mắt kẻ mê người tỉnh Ý mo Vỏ BÃ Æ Kinh bát nhã Bụt Mối liên hệ giữa thầy tin tuc phat giao chưa nguoi Bằng loi mon Mẹ là nhất nhất trên đời số phần Để gió cuốn đi Tiếng chuông khuya nhất Trung Hoa thưởng trà nhẫn tá ³ nhưng 2 Thanh nét Uống soda gây béo bụng và nhiều nguy cơ ấn Dùng thuốc giảm đau giảm luôn sự tim thay chinh minh qua dao phat ï¾ å ch羅a giác Phương Tây chuộng chữa bệnh bằng phat lich lơi Tại ï¾ ï½½ DẠGià giao ly duyen khoi