• Giáo lý Duyên khởi Cái này sinh, nên cái kia sinh, cái này diệt nên cái kia diệt là nguyên tắc chung giải thích về sự hình thành hay hủy diệt của các pháp
  • Ý nghĩa tôn giáo của giáo lý Duyên khởi nhấn mạnh giáo lý về học thuyết của nghiệp karma giải thích căn bản của sự đau khổ trong sự tồn tại của con người và thế giới

korea ban phai biet ban va su cham dut luan hoi sat ban ve dao phat cung nguyen cong tru ban ve so ban xau bang bang dia thuyet giang Д ГІ bao bao day ta dieu gi trong cuoc song quyet su tổ phú luat lan thu tu bao luc bao tu Mỗi ngày bạn nên cố gắnglàm sạch cỏ bao vat quoc gia o co do hoa lu bao ve gia dinh truoc nguy co do vo giấc mộng hồng lâu bat chanh dao 3 bat chanh dao 4 phật hóa gia đình me bat nha va tinh yeu 25 bat tuy phan biet cu tran lac dao tap 1 bay ben benh mê Vipassana benh hay do thua xin giu tron cau the benh tu mieng vao best Chùa Bạch Liên Đồng Nai bi Vitamin bi an tai san thieng lieng cua nguoi xuat gia bi chay cau bi mat trai tim thieng lieng bat diet cua bo tat bi và trí biết dừng lại ở phước mình có vội biết và không biết biết yêu là đau nhưng sao vẫn cố giao ly duyen khoi