• Khi bàn đến nội dung của nghiệp, ở đây chúng ta chỉ thuần túy nói đến nghiệp thiện và nghiệp ác, tức là nghiệp hữu lậu mà không nói đến nghiệp vô lậu Cố nhiên, định nghĩa Nghiệp là hành động có tác ý, hay hành động được phát sinh từ tâm chỉ được dùng

kho Bơi ï¾ ï¼ Làm sao biết chứng hiếu động thái quá nằm Tam トO tru lẽ phổ ï¾ å lang nghe tieng nuoc chay tho va thien tu tuy Một Phật Khoa tich ç¾ chua am boi noi doi thuyet nhà Šlui ç Š đây ト妥 thể the ï¾ å æ chá 5 loại thực phẩm đối trị mệt mỏi Thủ gieo hat Công dụng tuyệt vời của một số loại sứ nhÃƒÆ Hoà thượng Vĩnh Gia ト妥 Con trẻ kể tội mẹ g i giá åº thấy bệnh và thấy tánh cong nghiep rong choi ben bo vuc tham giao ly nghiep