• Khi bàn đến nội dung của nghiệp, ở đây chúng ta chỉ thuần túy nói đến nghiệp thiện và nghiệp ác, tức là nghiệp hữu lậu mà không nói đến nghiệp vô lậu Cố nhiên, định nghĩa Nghiệp là hành động có tác ý, hay hành động được phát sinh từ tâm chỉ được dùng

Giå thay Ngoại thích KINH noi nằm tho chữa bテケi phat Ho BÃo Từ trai Giậ bản năng và lý trí theo quan niệm phật Hạnh phúc Sức ç phước bán Hoạ VÃ Æ Nghiệp 1984 vang HÃƒÆ Nghiep bùi vÃƒÆ bai tin nu ï¾ ï½ thien Súp đò đối phật khuc ân Chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn suy Bao giờ có thể như xưa Quảng Hơi việt Quan thừa thiên huế long trọng khai mạc giao ly nghiep