• Con đường Bồ Tát Hạnh, mà Lương Võ Đế và Trần Thái Tông đã tu tập và hoàn thiện một cách mỹ mãn, độ mình và độ người, cứu mình và cứu chúng sanh, an lạc và phân hưởng sự an lạc đến cho chúng sanh
  • Con đường Bồ Tát Hạnh, mà Lương Võ Đế và Trần Thái Tông đã tu tập và hoàn thiện một cách mỹ mãn, độ mình và độ người, cứu mình và cứu chúng sanh, an lạc và phân hưởng sự an lạc đến cho chúng sanh

Tổ Pháp Hóa Tổ khai sơn tổ đình chứ chửi mắng và lời dạy của đức phật chửi mắng và lời dạy của đức phật chữ chữ hiếu và đạo hiếu qua lời phật chữ không trong kinh bát nhã mười cách tạo phước lành chữa chữa lành tâm sân hận cha cha ơi con thèm được một lần nghe cha mẹ là nguồn mạch của sự yêu phat giao học cách đổ ra những thứ dơ bẩn trong cha me dung lo chung con se thi tot ma cha me la nguon mach cua su yeu thuong cha me nhat dinh phai day con nghiep cua nguoi giới thiệu về tổ sư thiền chai cham lÃÆ chan Lễ huý nhật lần thứ 20 Đại lão chan nguyen chang chang lam ve nhan qua chanh vạch chanh ngu trong phat giao Giỗ Tổ khai sơn tu viện Khánh An chanh niem chao hoan hy chat chat lieu lam nen nganh nghe thuat hat boi chay che cười giả trì chú che khoai mon bach qua chenh venh ghep lai chet chet de thay doi tu ai can ban cua nhan quyen chet khat ben canh dong song chet la dieu chac chan chet va tai sinh chi hà nh