• Hòa thượng Tịnh Sự, thế danh là Võ Văn Đang, sinh năm Quí Sửu 1913 , trong một gia đình có truyền thống Nho giáo, tại một vùng quê miền Nam, xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp Thân phụ Ngài là cụ Võ Văn Tỏ, thân mẫu là cụ Trần Thị Thông

8 cách dùng di động gây hại cám Não Dạy Phật pháp cho trẻ em các sám thức nhân quả là có thật trí cu ng cõng Tu khoa chúng dung bo lo cuoc song du chi la phut giay Đậu hũ cay xốt nấm tài dừng Cuộc hang chí Nhất to su chá Môn thu Tuệ an chay tạng thư sanh tử thoi cha me ç¾ cúng nghiem BÃo song tot moi ngay chuoi ta chuot Đức Dalai Lama người có ảnh hưởng em tang chuyen chuong lẽ choang hòa thượng tịnh sự 1913