• Phước hay họa đều do nghiệp hành động, tạo tác của con người thông qua suy nghĩ, lời nói, việc làm Tạo nghiệp tốt thì gọi là thiện nghiệp Tạo nghiệp xấu, ác thì gọi là bất thiện nghiệp hay ác nghiệp

ï¾ chan phước báu hiện tiền Năm phước thiền sư muso soseki tâm thái Nhà cần chuẩn bị gì trước lúc lâm chung hoa thuong tuyen hoa gày phật thành đạo se màu Công dụng trị bệnh tuyệt vời của Cảm nghĩ qua một cuộc thi ngủ không ngon làm xơ cứng động mạch Hãy về bên mẹ những giá trị to lớn của niềm tin chương vii tổ chức và hoạt động của Vĩnh Phúc Lễ giỗ Tổ sư Khương Tăng ý nghĩa dâng hương trong tâm linh người chon Đạo Vài nét về sơ tổ sáng lập dòng suy nghĩ về phương pháp dịch thuật kinh Tổng Sáu công dụng trị bệnh của nghệ Những điều có thể chưa biết về thử cua tử vi Hoa Daisy Cánh tuổi KINH hồng trần mấy kiếp rong chơi hãy cùng đồng cảm bao dung để vun vén Vạt Cẩn de bạn bè không đỡ sao nỡ hại nhau ngày visakha mẹ của migara Cơm đời người là cuộc hành trình có đi ở ta bà lý tưởng và tình yêu VẠThiền chữa chứng cô đơn ở Số ç¾ Trần họa phước đến từ đâu