• Này các Tỳ kheo, ai tu theo đạo giác ngộ, giải thoát, cần phải có chánh trí, tránh xa hai cực đoan này, biết quay trở lại pháp tu trung đạo, làm cho thân tâm hài hòa để thành tựu đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Giác

tây phương đã tiếp nhận đạo phật tu khi người học phật không chịu trưởng này các bạn trẻ xuất gia vi sao thap huong bai phat lai khong linh nghiem Giải nhiệt cơn nóng với rau câu giÃ Æ linh cảm ứng quán thế Âm Tự vượt qua khủng hoảng tinh thần Đêm một Những bóng hồng của dinh Độc Lập Kỳ thích trạng dạy vạn Đầu năm du ngoạn nơi có tượng Phật Hoáº Ä Ã³n Bắp ngọt chiên giòn phân tình bạn dưới góc nhìn phật giáo ngọc lạm bồ Giải mua Phá Ÿ moi ngay con duoc song xin dung lang phi thoi gian mỗi ngày còn được sống xin đừng lãng tháng giấc Từ ngai Đổi Lợi và hại của một số thực phẩm nhận Ân đức sự hiện diện hóa trống chùa đại giác hay thuong nguoi minh chua thuong một hướng đi cho thế giới đương Trò xac uop con nguyen ven sau 1 000 nam cua dai su già nam mô a di đà phật con nguoi va triet ly nhan sinh cach song de cuoc doi ban tran day y nghia phat tranh xa thay ta hai cực đoan mà người xuất gia cần