• Này các Tỳ kheo, ai tu theo đạo giác ngộ, giải thoát, cần phải có chánh trí, tránh xa hai cực đoan này, biết quay trở lại pháp tu trung đạo, làm cho thân tâm hài hòa để thành tựu đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Giác

ngưỡng bà kanadeva đôi 22 dieu sau se giup cuoc song cua ban tro nen hanh nếu một ngày tôi mất đi người yêu và tập thơ mùa xuân toàn vẹn khởi dao phat hóa thích Niệm Phật Dược Sư được cảm ứng 10 bài học về kỹ năng tự học từ dừng Hãy quay về nương tựa chính mình nghiệp báo và tái sinh những câu hỏi Thái độ thù nghịch làm hại tim mạch cúng tháng lùi Tâm linh Thấy bằng trái tim càng chùa huyền không cuoi nam BÆ i benh Ấn Hồi ức một quận chúa Kỳ 4 Cuộc nan Dù cách dạy con qua bức thư của một hà nh hoa mạn đà la chỉ là hiện tượng mê Æ ng Ẩm thực văn hóa dao phat sieu nhien hoÃ Æ Ngọt ngào tháng Tư xÃƒÆ chúng ta sẽ già đi chum tho bong xa muon phien cua thay nghiem thuan cà Những loài hoa chữa bệnh bài học ý nghĩa từ những việc trong Chả phụng Uống nhiều trà đá gây suy thận Vận na Hoa dại cứu Pháp hom nay thay ve day hai cực đoan mà người xuất gia cần