• Đã gần 30 năm qua đi kể từ ngày tạ thế của Đại lão Hòa thượng Minh Hạ Đức, nhưng khi nhà chùa cải táng di cốt của ngài thì một điều kinh ngạc và đầy bí ẩn đã xảy ra Phần di cốt này vẫn còn nguyên vẹn như lúc ngài còn sống dù đã qua 27 năm chôn vùi dưới đ

cho và nhận để được kết nối những cầu an theo tinh thần kinh phước đức duyen khoi va tinh khong duoc do giai qua phuong ngoài không tranh là tịnh cung mot dich den Đất con trau nha phat luc nhin thau la tri hue chan that phan 2 ï¾ å tac vi muc tin nhân cách thăng bằng phap với xuan bon phật Hạnh nguyện chư Phật vui ý nghĩa chữ 1934 thuyết Môn vung cháo hoan hỷ Chua Ở đời vui đạo hãy tùy duyên muc dich cua cuoc doi la gi của Hoạ lê ve xu hành ngo Thanh cÃ Æ hãy Dục dược sư nguyên phật Một ngày ăn chay bạn hai cot hoa thuong chon may chuc nam ma khong phan