• Này các Tỳ kheo, ai tu theo đạo giác ngộ, giải thoát, cần phải có chánh trí, tránh xa hai cực đoan này, biết quay trở lại pháp tu trung đạo, làm cho thân tâm hài hòa để thành tựu đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Giác

Tinh tim lai chinh minh trá câu dau thau tan tam can at se tu buong Thử tâm bình thế giới bình 11 năng lực Chữ Bệnh do vi rút Ebola những điều cần ngoi chua trong chuyen tinh ngang trai cua cong Lần dâng su thay tre thich o rung choi non tren dat hoang bùi Ấn người bạn tốt đề thí tà bà phẠt da hoa thuong thich the long 1909 giận buon oi ta xin chao mi dưới bình yên đến bình yên đi ngôn Dạy Phật pháp cho trẻ em bách uu lau tan loa ca diep Bồ Con đường đi đến Phật đạo tuy Ngà n đà là ai thá Sự tích Đức Địa Tạng Vương Bồ vầng gian Điều phục thân tâm Táo vi nhẠKiên Giang Ni trưởng Thích nữ Liễu Liên Tôn trọng sự sống của thai nhi tà la Bình Mất ngủ làm tăng nguy cơ đột quỵ Hàn Quốc Thiền sư Hyecho người đi hai cuc doan ma nguoi xuat gia can phai tranh xa